Όροι Διαγωνισμού 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « NEW CUST MON A.E.» και  διακριτικό τίτλο «Aria Fine Catering.», που εδρεύει στο Kορωπί, με ΑΦΜ 801205030, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Εταιρεία») θα διενεργήσει διαγωνισμό μέσω των σελιδών Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100082986919856 )και της σελίδας του Instagram (https://www.instagram.com/agorabistrosnfcc/ ) Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου, της διαδικασίας διεξαγωγής και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής – Αποκλειόμενα πρόσωπα
  1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι: (i) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανοί και (ii) έχουν ακολουθήσει της οδηγίες συμμετοχής και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν εργαζόμενοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία NEW CUST MON A.E. ή των δωροθετών, ή συνδεδεμένης με αυτές εταιρείας, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.
  1.2 Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τις περιεχόμενες στον οικείο χώρο της Ιστοσελίδας οδηγίες.
  1.3 H έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των οδηγιών. Ρητά αναγνωρίζεται ότι η Εταιρεία δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα προβεί σε αρνητική αναφορά στον Διαγωνισμό μέσω λογαριασμού του σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
  1.4 Νόμιμος δικαιούχος οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα δοθούν και θα αναδειχθεί – κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.
  1.5 Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και ρητά αποδέχεται τους παρόντες όρους και συναινεί ρητά: (i) στην αποστολή σε αυτόν e-mails με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων έχει την εμπορική εκμετάλλευση η Εταιρεία ή o Χορηγός ή oι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, (ii) στη διαφημιστική εκμετάλλευση της ενέργειας και (iii) στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ως αναλυτικά πιο κάτω παρατίθεται.
 2. Διάρκεια του διαγωνισμού
  2.1 Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας αρχίζει την Τετάρτη  1/02/2023, ώρα 10:00πμ και λήγει τη Παρασκευή 10/02/2023 και ώρα 12:00μμ.
  2.2 Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν κατά τα ανωτέρω (υπό 1.3.) οριζόμενα ως την πιο πάνω ημέρα και ώρα ή στην νέα λήξη, όπως αυτή θα έχει ορισθεί μετά από τροποποίηση.
  2.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ήτοι να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού κατά την ανέλεγκτη και απεριόριστη βούλησή της με την τροποποίηση των παρόντων όρων που θα δημοσιευθεί γνωστοποιηθεί ως και οι παρόντες όροι, ήτοι μέσω της ιστοσελίδας https://www.aria.gr/, η δε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της.
  2.4 Μετά τη λήξη της περιόδου διάρκειας του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.
 3. Ανάδειξη Νικητή
  Μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ή στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από τροποποίηση της διάρκειας κατά τα ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό στην έδρα της εταιρείας ή σε τόπο που θα οριστεί με τροποποίηση των παρόντων Όρων κλήρωση από Επιτροπή που θα ορίσει η Εταιρεία. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν, κατά τη σειρά διαλογής του, δύο νικητές και δύο επιλαχόντες που θα υπεισέλθουν με τη σειρά ανάδειξής τους στη θέση του τυχόν αποκλειόμενου ή μη δυνάμενου να ειδοποιηθεί νικητή.
 4. Δώρα.

Θα αναδειχθεί ένας νικητής σε κάθε πλατφόρμα (Facebook – Instagram) – Δηλαδή θα δοθούν συνολικά δύο δώρα.
4.1 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν δώρο ο καθένας από ένα μενού 2 ατόμων το οποίο θα αποτελείται από τέσσερα πιάτα και ένα μπουκάλι κρασί Tango Κτήμα Αργυρίου.Τα τρία πιάτα θα τα επιλέξουν οι ίδιοι, μέσα από τον κατάλογο του agora bistro και θα είναι δύο ορεκτικά, δύο σαλάτες και δύο κυρίως πιάτα. To τέταρτο θα είναι το επιδόρπιο- δύο σοκολατένιες καρδιές σε feuilletine από πραλίνα φουντουκιού και γέμιση crémeux σοκολάτας με αλμυρή καραμέλα και mousse σαμπάνιας με σμέουρα. Το δώρο θα μπορούν να το εξαργυρώσουν μόνο στις 14 Φεβρουαρίου 2023 μετά τις 5 το απόγευμα.

4.2 Oι νικητές θα λάβουν το δώρο για το οποίο κληρώθηκαν, ακριβή περιγραφή του οποίου θα βρίσκουν στην ιστοσελίδα. Θα λάβουν το δώρο ως περιγράφεται ανωτέρω και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του. H Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει σε σχέση με την παραπάνω προσφορά.

5.  Ειδοποίηση νικητή – Τυχερού δώρου σε περίπτωση αποκλεισμού

5.1  Μετά την ανάδειξη του νικητή και των επιλαχόντων, αυτοί θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία στην Ιστοσελίδα και στις επίσημες σελίδες της στις ιστοσελίδες «facebook» και «instagram». Oι νικητές και οι επιλαχόντες με ρητή μνεία της σειράς κλήρωσής τους θα ειδοποιηθούν και μέσω μηνύματος στην αντίστοιχη κοινωνική πλατφόρμα από την οποία δήλωσαν συμμετοχή για την παραλαβή του δώρου από την έδρα της Εταιρείας NEW CUST MON A.E..
5.2 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία με νικητή για οποιονδήποτε λόγο (υποβολή λανθασμένων στοιχείων, αδιαφορία, απουσία του νικητή κτλ) εντός δύο ημερών, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα κληθεί να αποδεχθεί ρητώς το έπαθλο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Πέραν της προθεσμίας αυτής και μετά την εξάντληση των επιλαχόντων, ο κάθε νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με όλους τους επιλαχόντες εντός των πιο πάνω αναλυτικά προσδιοριζόμενων χρονικών διαστημάτων, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέσει το δώρο στον καθένα από αυτούς και δύναται να διαθέσει αυτό κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.
5.3 Η Εταιρεία υποχρεούται πριν την απόδοση του κάθε δώρου να προβεί σε επαλήθευση των στοιχείων του νικητή και/ή τυχόν πληρεξουσίου του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.
5.4 Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων ανήκει στα αποκλειόμενα κατά τους όρους 1.1 ή 1.3. πρόσωπα και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικος ή σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση εντός των πιο πάνω προθεσμιών, το δώρο θα απονεμηθεί σε επόμενο κατά την κλήρωση επιλαχόντα νικητή.

6. Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή
6.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στην Ιστοσελίδα της ή/και σε οποιαδήποτε κοινωνικό μέσο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος των νικητών και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον ίδιο, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
6.2 Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη χρήση και προβολή των αρχείων (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της παραλαβής του δώρου ή της συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία αυτού.

7.Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
7.1 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998 και αρ. 8 Ν. 2819/2000) όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
7.2 Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους και συγκεκριμένα: Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Η Εταιρεία προβαίνει στη συλλογή των πιο πάνω δεδομένων για δύο σκοπούς, ήτοι (α) την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες / νικητές για την επαλήθευση της συμμετοχής τους και των στοιχείων τους σε περίπτωση που κερδίσουν κάποιο δώρο, (β) για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της και (γ) για λόγους διασφάλισής της σε περίπτωση νομικών σε βάρος της ενεργειών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έρευνες από τις Αρχές, επιβολή προστίμων, αγωγές αποζημίωσης ή παράλειψης). Προς εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για διάστημα ως και πέντε ετών από τη λήξη του Διαγωνισμού.
7.3 Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα, όπως αυτό γνωστοποιείται σε κάθε e-mail που λαμβάνουν, και διαπιστώσουν την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσουν τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

8. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας

8.1 Η Εταιρεία και/ή η Χορηγός δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του νικητή ή οποιουδήποτε τρίτου μετά την απονομή του δώρου σε αυτόν. Τυχόν ζημία που θα επέλθει στο νικητή ή τρίτον από τη χρήση του δώρου ή εξ αφορμής αυτής ουδόλως συνδέεται με την Εταιρεία και/ή τη Χορηγό.
8.2 Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
8.3 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων (ενδεικτικά hacking), απατηλές ενέργειες καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

9. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού
Οι όροι του Διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του και ως την παραλαβή του δώρου από τον τελικό νικητή θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.aria.gr/

10. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του χωρίς προειδοποίηση, κάθε δε συμμετέχων σε αυτόν δηλώνει ότι θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις φέρων επ’ αυτού αποκλειστικά την ευθύνη.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία
  Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα ανακύψει εξαιτίας ή επ’ ευκαιρία του Διαγωνισμού εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.